Kalibratie Service

Kalibratie Service! Zo kunt u op uw meetapparatuur blijven vertrouwen!

De betrouwbaarheid van de door u gebruikte meetapparatuur is zeer belangrijk. Daarom is het regelmatig controleren en kalibreren van uw meetinstrumenten noodzakelijk.
Wij zijn u graag van dienst bij het verrichten van de kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden van uw meetinstrumenten.

meetapparatuur CMC KuhnkeWij verrichten de kalibratie op een vakkundige wijze en mede door onze kennis is kalibratie mogelijk voor vele soorten meetapparatuur van de firma CMC-Kuhnke, zoals onder andere felscontrole meetapparatuur, Food Can Controller, Enamel Raters, rompenmeetbank, plaatdiktemeter, BHF (bushoogte, bordelbreedte, voordiepte) BCC-2000 (bushoogte, felsdikte, schouderdiepte), schouderdiepte, felsdikte, bushoogte, bordelbreedte, voordiepte meter, etc…

De meetgegevens worden schriftelijk vastgelegd op een kalibratiecertificaat, dat u tevens als bewijsstuk aan uw opdrachtgevers kunt verstrekken.
Uiteraard geschiedt het kalibreren van meetapparatuur alleen mits dit technisch (nog) mogelijk is. Wanneer er defecten zijn geconstateerd waardoor het meetinstrument niet meer voldoet, dan volgt er een kostenopgave voor reparatie of vervanging.
Op het meetinstrument wordt tevens een duidelijke sticker aangebracht waarmee u de uitgevoerde kalibratie kunt identificeren.

Als u gebruik wenst te maken van onze professionele kalibratieservice, kunt u in ons oproepsysteem worden opgenomen. Voordat de kalibratietermijn van het desbetreffende meetinstrument afloopt, ontvangt u van ons een schriftelijke herinnering dat een kalibratie wenselijk is. In deze oproep staat het exacte type en serienummer van het desbetreffende meetinstrument omschreven, zodat u eenvoudig kunt vaststellen welk instrument gekalibreerd dient te worden.
Uiteraard is deze oproepservice gratis! Wij nemen u een stuk administratie uit handen en u blijft verzekerd van gekalibreerde meetapparatuur die aan de specificaties voldoet.

Na het verrichten van een kalibratie ontvangt u een overzichtelijk kalibratie certificaat. Met dit certificaat kunt u uw opdrachtgever aantonen dat u over een betrouwbaar meettoestel beschikt. Onze kalibratie certificaten bevatten onder meer de volgende gegevens:
•    Een omschrijving (merk/type) en identificatie. (serie/mach.nr.)
•    De datum waarop de kalibratiewerkzaamheden zijn verricht.
•    De meetwaarden die bij de kalibratie zijn geconstateerd.
•    Een identificatie van de persoon die het certificaat opstelt en als zodanig verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie.
•    De datum waarop wij u adviseren het meetinstrument opnieuw voor kalibratie aan te bieden; de zgn. herkalibratie/geldig tot datum.

Indien u meetapparatuur ter kalibratie wenst aan te bieden, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572-302664 of een e-mail sturen naar: info@adlppack.com.

kalibratie service apparaten

afvullen vloeistoffen flowpacker toploader kopen folieverpakkingsmachine kartonneermachine dozenopzetmachine doppensluiter palletwikkelaar prijs labelmachine kopen omsnoeringsmachine kopen